Главни стратегии


главни стратегии – същност и видове главните стратегии могат да се дефинират като изчерпващо всеобхватен генерален подход, който ръководи фирмените действия, насочени към постигане на дългосрочните цели....
 

Стратегии в зависимост от спецификата на отрасъла и ситуацията


Формиращ се или нововъзникнал отрасъл е отрасъл в етап на зараждане. Бизнес стратегиите на фирмите имат експериментален характер...
 

Анализ на вътрешна и външна среда


Представяне на фирма, представяне на историческо развитие...
 

Стратегическо управление


За развитието, успеха и просперитета на една фирма най-важно е нейното управление, управление базирано на ефективно разработена стратегия и виждане, включващи анализиране на ресурсите и възможностите, оценка на алтернативните пътища ...
 

Стратегическо управление


Ръководителят осъществява частичен контрол, като определя стратегическите цели или границите на дейността на останалите членове на организацията (например, всички нови продукти трябва да имат висока цена и да са в привилегировано положение...
 

Стратегическо планиране в публичната сфера


Мисията на всяка организация разкрива нейното предназначение в обществото, нейното призвание и роля в публичното пространство. Мисията е едно изречение и понякога съвпада с логото на организацията...
 

Стратегия за развитие на дирекциите „обслужване’’, „контрол’’, и „събиране’’ в териториална дирекция на НАП Бургас


Високо ниво на ефективност на взаимодействието с други контролни органи и право охранителните институции в страната за повишаване ефективността на контролната дейност и превенция и разкриване на данъчни нарушения и престъпления...
 

Стратегическо планиране в публичната сфера


Публичният сектор произвежда стоки и услуги за обществена полза. Това производство се финансира със средства, набрани чрез данъци и постълнения, определени в закон, представлява система от държавни и общи...
 

Стратегии в зависимост от спецификата на отрасъла


Видове стратегии, предимства и недостатъци. Стратегии за фирми във формиращи се отрасли . Стратегии на фирми, функциониращи при динамични промени на пазарната ситуация....
 

Стратегия за развитие на държавен архив - Бургас (2012-2015г.)


Организацията в публичния сектор може да се определи като група от хора, дейността на които съзнателно се координира и управлява от държавата, предоставяща им ресурси за постигане на обществените цели...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент