Анализ на външната среда на бизнес организация


Целта на swot анализа в стратегическия мениджмънт е да определи, в каква степен стратегията използва благоприятните случай, които предлага външната среда и до каква степен позволява да се заобиколят заплахите, които тя поражда...
 

Логистично осигуряване на формирования от сухопътни войски при участие в хуманитарни операции


Развитието на човечеството се характеризира с един непрекъснат възход към подобряване живота на хората, демократизиране на обществено - политическите отношения и глобализиране на икономиката в световен мащаб. Обществата ...
 

Теоретико - методологически аспекти на маркетинговата стратегия


Маркетингът заема важно място в системата за управление на всяка фирма. Чрез него се постига съчетаване както на фирмените, така и на обществените интереси в процеса на задоволяването на потребителското търсене на пазара. Основната цел...
 

Анализ на конкурентната стратегия в организациите pro


В настоящия анализ в дипломната работа, целта е да се представ една нова интерпретация на стратегията и рамката (модела) на нейното формиране и реализация...
 

Стратегическо управление на търговската марка pro


Oбeкт нa изслeдвaнe нa нaстoящaтa диплoмнa рaбoтa e търгoвскaтa мaркa „Стaрбъкс” с нeйнитe хaрaктeристики кaтo oбeкт нa интeлeктуaлнaтa сoбствeнoст и кoмпoнeнт нa фирмeнaтa стрaтeгия....
 

Изграждане на стратегия за стимулиране на продажбите в търговска верига pro


Закупуването и препродажбата на стоки без промяна на тяхната субстанция е основния отраслов признак за разграничаването на търговията от останалите стопански отрасли и дейности...
 

Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкуретноспособност pro


Анализира се глобализацията от гледна точка на поява на стратегически икономически обединения и на тази основа да се търси взаимовръзката с развитието на подобни стратегически съюзи с възможността за повишаване на международната конкурентноспособност...
 

Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на фирма pro


Целта на дипломната работа е да определи конкретно как и по какъв начин ефективността на производствения процес и изградената организационна, маркетингова и производствена стратегия...
 

Подходи и методи за разработване на фирмена стратегия pro


От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство, както и възможностите...
 

Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкурентноспособност pro


Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни...
1 2 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент