Стратегическо управление


Заобикаляща среда на фирмата, клиенти, пазари, комуникация, доставчици, контрагенти, стратегия...
 

Стратегическо управление


Как се осъществява управлнението на видсоко равнище в дългосрочен план...
 

Омбудсманът - обществен посредник в България


Правомощията на омбудсмана се състоят в следното: - разглежда подадени до него жалби и извършва разследване във връзка с тях...
 

Еволюция на стратегическия мениджмънт


Стратегическият мениджмънт се ръководи от водещите принципи в стратегическата теория. Той притежава собствена методология, която съдържа специфични подходи за вземането на стратегически решения и предприемането на стратегически действия...
 

Школи на стратегическо мислене


Основно школите, които се занимават с теорията на стратегическото мислене, се обособяват в две групи: описващи и предписващи...
 

Стратегическо планиране и стратегически анализ


Понятието "стратегия“ се включва в управленските понятия през 50-те години на миналия век, когато реакцията на неочакваните изменения във външната среда придобива голямо значение. В началото определяха стратегията като наука и...
 

Оценяване на готовността на организацията за промяна


Оценяване на готовността на организацията за промяна. Въпроси, които да зададете, при определяне готовността на организацията за промяна....
 

Ситуационен анализ на фирмата


Оценка на възприетата стратегия. Стратегически анализ на разходите. SWOT – анализ. Оценка на конкурентната позиция на фирмата.”...
 

Ускоряване на ученето в екипи


Екипна работа в действие. Изграждане на учещ се екип. Как да станете лидер...
 

Стратегически мениджмънт


Курсовата работа има за цел да разгледа стратегическата посока на предприятието, неговата мисия, визия и политика. С разглеждането на стратегическата посока на предприятието се цели определяне адаптирането на фирмата към конкурентната среда и интереса...
1 2 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент