Стратегия на фирмата pro


В настоящия казус ще представя развитието и проблемите, пред които е изправена една високотехнологична средна фирма, оперираща в трудната българска бизнессреда...
 

Прилагане на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда и стратегически насоки за развитие на организацията


Казуса е защитен с отлична оценка в НБУ Пловдив. Съдържа история на фирма, визия, мисия, цели, организационна и управленска структура на фирма, анализ на външни (неконтролируеми) фактори...
 

Визия, мисия и стратегия за развитие


Стратегическият мениджмънт цялостно обхваща планирането, организирането, ръководенето и контролирането на стратегическите действия...
 

Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма “Варди” OOД pro

09 сеп 2020
·
11
·
1,745
·
4
·
20.00 лв.

Въз oснoва на натрyпания oпит в oбластта на стратегическoтo yправление вече се oпределят специфичните стратегически фактoри за yспех, кoитo са различни за oтделните фирми и зависят oт тяхната дейнoст, местoпoлoжение, технoлoгия, пазари и възмoжнoсти...
 

Мисия, визия и стратегия на фирма


Стратегическото управление е насочено към бъдещето на стопанските единици. Чрез прилагането на неговите основни принципи фирмите и организациите могат да реализират своя успешен път на развитие, отчитайки необходимите...
 

Реализиране на управленска стратегия


В курсовия проект ще се направи кратък анализ на същността на управленска стратегия на организация, която е водеща на пазара в сектора на нефтопродуктите....
 

Стратегии на управление


Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия...
 

Визия, мисия и стратегия за развитие


Решен казус за визията, мисията и стратегия за развитие на фирма...
 

Визия, цели и стратегия на фирма


Стратегическият мениджмънт е най-съвременният начин за ръководене на фирмите, действащи в условия на пазарна икономика. Прилагането на ново и комплексно виждане за съдържанието на усъвършенствана система....
 

Стратегически промени в община Разград с цел развитие


Фактори, които налагат промяна в селскоктопанския сектор на региона Възможни причини за съпротива срещу промените. Избор на стратегия за осъществяване на промените. Анализ на проблемите, които биха възникнали при осъществяване на промените...
1 2 3 4 »

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент