Стратегическо управление и планиране – съдържание и етапи на процеса. Модели за дефиниране на мисията. Стратегически цели. Фирмени стратегии. Система от планове на организацията


Теми използвани за Държавен Изпит в ПУ–ФИСН, специалност 'Корпоративно Управление". Стратегическото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на адаптиране към значимите промени в обкръжаващата среда. подготвя публичните и частните...
 

Училищна стратегия


Светът се променя и обновява. всеки, който иска да не изостава от тези промени, трябва да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация....
 

Европейските програми и интегрирането им в стратегическото управление на предприятието


Структурните фондове са основният инструмент на Европейския Съюз за провеждането на неговата Регионална политика...
 

Резюме на тема вътрешна среда


Това резюме се отнася за вътрешна среда по дисциплина стратегическо управление...
 

Стратегически мениджмънт


Същност на визията: очаквано бъдещо конкурентно положение на дадена организация от гледна точка на желанията на на основните и стейкхолдъри. Визията е стратегическа цел с най-дълъг хоризонт, т.е че за най-дълъг период от останалите три задачи тя няма...
 

Конкурентни стратегиии


Стратегиите се използват във военното дело най-напред. Първи древните гърци въвеждат това понятие...
 

Стратегическо управление


Да изясните основни понятия, които се използват в теорията и практиката на стратеги¬ческия мениджмънт. Да познавате основните компоненти на стратегическия мениджмънт. Да прецените мястото и ролята на стратегическия мениджмънт в организациите...
 

Стратегическо управление


Процесът на разработване на стратегия за всяка компания е уникална, тя зависи от: позицията на компанията на пазара, динамиката на развитието си, неговият капацитет, поведението на конкурентите, характеристики на своите стоки...
 

Теми по Стратегическо управление


Материалът е предназначен за студенти, които учат Стопанско управление, трети курс в Пловдивския университет или в филиалите му...
 

Анотиране хипертекстове по учебната програма на дисциплината стратегическо планиране


Първа глава: увод в стратегическото управление. Втора глава: визия, мисия и цели на организацията. Трета глава: среда на организацията и анализ на външните сили...
1 2 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент