Стратегическо управление в публичната сфера


Основната задача е наблюдение и измерване на степента на изпълнение. В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции...
 

Стратегическо планиране - същност и етапи


В методическо отношение съществуват множество инструменти, които през годините приемат ранга на "класика" и "запазена мярка" на стратегическото планиране...
 

Стратегическо мислене и стратегическо решение


С развитието на управленските системи се усъвършенстват функциите на уравлението. Планирането като една от тях също претърпява еволюция, особено след средата на 20 век...
 

Стратегическо управление на фирмата


Същност, видове стратегии. Външна среда - същност, видове индикатори. Стратегията е определение и оценка на алтернативните пътища за достигане на вече избрани задачи и цели и избор на един от...
 

Стратегия и мисия на фирмата


Тема втора по стратегическо управление на доц. Е. Захариев в ВУАРР Кърджали, 2013 г,...
 

Основни виждания и концепции за организационната стратегия и стратегическото управление на организацията


Основни виждания и концепции за организационната стратегия и стратегическото управление на организацията. Школа на дизайна - Селзник и Чандлър...
 

Основни видове стратегии


Стратегията е комбинация от действие и посочва начина, по които те трябва да бъдат извършени, така че организацията да постига стратегическите си цели, които водят до изпълнение на мисията й и усъвършенстване на визията й....
 

Модел на процеса стратегическо управление


Изчерпателния план с основните действия , чрез които фирмата възнамерява да постигне дългосрочните си цели в динамичната външна среда, се нарича действаща стратегия. Въпреки че всяка стратегия...
 

Теоретична система на военната стратегия


Войната е съществена част от човешкото битие. Очевидно е част, както от миналото така и от настоящето и бъдещето на човечеството. В стремежа си за превъзходство човекът изучава войната. Като научна област, която изучава ...
 

Същност и характеристика на стратегията


Понятието „стратегия” се включва в управленските понятия през 50те години, когато реакцията на неочакваните изменения във външната среда придоби голямо значение.в началото понятието е било използвано във военната сфера и се е възприемало...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент