Пищов по стратегическо управление


Анализът на силните страни на фирмите трябва да посочи – кои от тях могат да се превърнат в конкурентни предимства...
 

Предприемачески анализ


Метод на конвергенцията – като процес на сливане на идеи, мнения. Този процес е отбелязан от Питър Дракър като конвергенция на знанието. Практическата конвергенция на предмети и услуги се стартира...
 

“Визия, мисия и стратегия за развитие на фирма “ Ли Ди Ер” ЕООД


Изграждането на стратегия на дадена икономическа единица е дейност, която се свързва с определяне на принципи, начини и пътища за постигане на зададените цели на предприятието. Изграждането на стратегия е важна дейност във фирменото управление...
 

План стратегическо управление


Причини за утвърждаване на понятието. Причините трябва да се търсят в годините 1973-74г. Периода на т.нар. нефтен шок. Разпространено бе тогава схващането, че промените, които стават във външната среда на фирмата започват признаци на непрекъснатост...
 

Стратегически маркетинг


Стратегическият маркетинг е част от стратегическото управление на фирмите. Изгражда се върху принципи, подходи, техники характерни за стратегическата теория. Твърди се, че прилагането им в много случаи е довело до желани и приемливи резултати...
 

Бизнес стратегии


Характеристика на видовете бизнес стратегии. Анализ, оценка, избор...
 

Мисия, визия и стратегия на фирма


Стратегическото управление е насочено към бъдещето на стопанските единици. Чрез прилагането на неговите основни принципи фирмите и организациите могат да реализират своя успешен път на развитие, отчитайки необходимите...
 

Школи на стратегическо мислене


Основно школите, които се занимават с теорията на стратегическото мислене, се обособяват в две групи: описващи и предписващи...
 

Основни виждания и концепции за организационната стратегия и стратегическото управление на организацията


Основни виждания и концепции за организационната стратегия и стратегическото управление на организацията. Школа на дизайна - Селзник и Чандлър...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент