Стратегически мениджмънт pro

11 дек 2017
·
10
·
2,270
·
7.00 лв.

В света се извършват глобални промени от политически, икономически, финансов, социален, военен и друг характер, които ще имат съдбоносно значение за бъдещето на цялото човечество...
 

Разработване на визия, мисия и стратегически цели на фирма pro


Стратегическото управление във всяка компания трябва да разглежда и предвижда бъдещето на бизнеса, като в следствие на направените изводи – резултат от тази дейност, трябва да се изградят основните насоки на бизнес развитието на фирмата...
 

Концептуални схеми за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността pro


Организациите в 21-ви век са изключително креативни, иновативни и гъвкави, защото ако не притежават тази свои качества те лесно биват избутани от пазара...
 

Избор на модел за реализиране на управленска стратегия на фирма pro


В съвременните бизнес условия, всички фирми и организации имат множество казуси и проблеми пред себе си, които трябва да анализират внимателно и да вземат съответните управленски решения да ги разрешават ефективно...
 

Пътища за оптимизиране на стратегически контрол pro


Днес света на бизнеса е динамичен, натоварен и непрекъснато променящ се под влиянието на различни фактори и процеси от международно естество...
 

Стратегическият планов процес – характеристика, елементи и логика pro


В превод от гръцки "стратегия" означава "водя армия". Първоначално се използва във военното изкуство, но в преносен смисъл означава – достигане до определена крайна цел с наличните ресурси...
 

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността pro

15 юли 2015
·
9
·
1,690
·
1
·
13
·
5.00 лв.

В днешно време живеем в условията на един бързоразвиващ се и непрекъснато променящ се свят. Това поражда след себе си и положителни и негативни последици за света на бизнеса, а оттам и за живота на обикновения човек...
 

Стратегически мениджмънт pro

15 юли 2015
·
13
·
2,197
·
21
·
8.00 лв.

"ФАМА" АД е акционерно дружество, започнало дейността си през 1991 г. и до днес то се развива в две основни направления: производство и търговия с млечни продукти...
 

Стратегически мениджмънт и стратегическа маркетингова политика на "Софарма" и "Актавис". Сравнителен анализ pro


Същността на управленския процес се изгражда от основните цели, задачи и функции, във връзка с изграждането на ефективно функциониращи маркетингова, продуктова, пласментна, организационна стратегии за развитие на конкретната фирма...
 

Стратегически контрол pro


Обща характеристика на анализирания обект. Център за професионално обучение “Алфа-бета” ООД – гр. Пловдив е създаден през 2000г. с осем човека персонал. Първоначалната му цел е да се изгради база за разпространение на рекламни материали...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент