Разработване на визия, мисия и стратегически цели на фирма pro


Стратегическото управление във всяка компания трябва да разглежда и предвижда бъдещето на бизнеса, като в следствие на направените изводи – резултат от тази дейност, трябва да се изградят основните насоки на бизнес развитието на фирмата...
 

Дивepсификaция – oснoвни кaтeгopии и кoнцeпции pro


Дивepсификaциятa пpeдстaвлявa paзшиpявaнe нa нoмeнклaтуpaтa нa пpoизвeждaнитe oт фиpмaтa пpoдукти и (или) услуги с нoви и усъвъpшeнствaни пpoдукти и (или) услуги с цeл paзшиpявaнe нa същeствувaщитe и (или) нaвлизaнe нa нoви пaзapи...
 

Курсови задания по международни стратегии


От ресурсно базирано предприемачество – предприемаческа стратегия – успешен международен предприемач...
 

Международни продуктови стратегии pro


Разаработването на международни маркетингови стратегии е етапът след като се определи списъкът на потенциалните привлекателни страни – пазари, които са групирани в зависимост от икономимческото им състояние. Критерии не е доход от глава на семейството...
 

Анализ на конкурентната стратегия в организациите pro


В настоящия анализ в дипломната работа, целта е да се представ една нова интерпретация на стратегията и рамката (модела) на нейното формиране и реализация...
 

Стратегическо управление на търговската марка pro


Oбeкт нa изслeдвaнe нa нaстoящaтa диплoмнa рaбoтa e търгoвскaтa мaркa „Стaрбъкс” с нeйнитe хaрaктeристики кaтo oбeкт нa интeлeктуaлнaтa сoбствeнoст и кoмпoнeнт нa фирмeнaтa стрaтeгия....
 

Изграждане на стратегия за стимулиране на продажбите в търговска верига pro


Закупуването и препродажбата на стоки без промяна на тяхната субстанция е основния отраслов признак за разграничаването на търговията от останалите стопански отрасли и дейности...
 

Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкуретноспособност pro


Анализира се глобализацията от гледна точка на поява на стратегически икономически обединения и на тази основа да се търси взаимовръзката с развитието на подобни стратегически съюзи с възможността за повишаване на международната конкурентноспособност...
 

Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на фирма pro


Целта на дипломната работа е да определи конкретно как и по какъв начин ефективността на производствения процес и изградената организационна, маркетингова и производствена стратегия...
 

Казус по стратегически мениджмънт pro


Да се представи обектът, който е избран за пример в казуса. Обектът, които ще бъде представен в настоящия казус е тютюнева фабрика. През 70-те години в гр. Стара Загора - един от големите центрове на българската тютюнопреработвателна...
1 2 3 4 5 » 8

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент