Стратегическо планиране


Много от днешните най-успешни организации в бизнеса продължават да съществуват, само защото преди много години са предложили търсения продукт в най-подходящия момент...
 

Методи за стратегически маркетингов анализ


Маркетинговите стратегии са насочени към постигане на дългосрочни конкурентни предимства. Те представляват избраният начин за постигане на съответните маркетингови цели...
 

Стратегическо управление


Мисията на всяка организация разграничава нейното предназначение в обществото, нейното призвание и роля в публичния сектор. Визията разкрива стратегическото очакване и виждане на ръководството за желаното бъдещо състояние на организацията...
 

Формиране на целите на бизнес организацията


Организационна структура, SWOT анализ, анализ на очакванията на заинтересуваните групи, анализ на механизма за формиране на корпоративната визия и целите на бизнес организацията, анализ на стратегическата ориентацията...
 

Възможни подходи при формулиране и изпълнение на стратегиите


Bourgeois и D. Brodwin предлагат пакет с пет подхода, които могат да се следват при формулирането и изпулнението на стратегиите...
 

Формиране на стратегия на ниво


Стратегическа бизнес единица. Стратегическата бизнес единица е еднопродуктова фирма, или фирма с доминиращ продукт, която функционира в рамките на дадена корпоративна структура...
 

Омбудсманът - обществен посредник в България


Правомощията на омбудсмана се състоят в следното: - разглежда подадени до него жалби и извършва разследване във връзка с тях...
 

Концептуални схеми за стратегическо мислене в бизнеса pro


В разработката се разглеждат концептуалните схеми за стратегическо мислене в фирма за интелигентни системи за дома...
 

Необходимост от намеса на държавата в икономиката


Ако се обърнем към българската история ще установим, че идеологичните клишета присъстват трайно в нашето обществено пространство. Това обаче не е признак за интелектуална зрялост на нацията...
 

Националната и военната стратегия за войната


Национална стратегия се реализира или осъществява от “Националната стратегия за сигурност” и подчинените й стратегии – политически или дипломатически, икономически, военни, информационни, оперативни...
1 2 3 4 5 » 6

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стратегическо управление с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент